SPO RZL 2004-2006

1. "Efektywne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy szansą bezrobotnych"