INTERREG 2004-2006

INTERREG 2004-2006


1. „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy”

2. „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa”