Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu - 26 maja 2014 roku

W dniu 26 maja 2014 roku we wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piątkiewicz.

W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście – Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Pan Cezary Przybylski, Sekretarz Województwa Dolnośląskiego - Pani Lilla Jaroń oraz   przedstawiciel Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” - Pani Małgorzata Adamczyk-Foryś. Tradycyjnie również w obradach brała udział Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z zespołem pracowników DWUP.

Głównym tematem posiedzenia były nowe zadania stojące przed służbami zatrudnienia w związku z wchodzącą w życie nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Marszałek Województwa Dolnośląskiego w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia w kształtowaniu polityki rynku pracy oraz na nowe kompetencje rad rynku pracy, które zastąpią dotychczasowe rady zatrudnienia. Docenił również społeczną pracę Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu na rzecz walki z bezrobociem w naszym województwie

W dalszej części posiedzenia Pani Monika Kwil-Skrzypińska omówiła nowe zadania stojące przed urzędami pracy wynikające z nowelizacji ustawy. Członkowie WRZ zapoznali się m.in. z nowymi narzędziami, które mają wspierać tworzenie miejsc pracy i powrót bezrobotnych do zatrudnienia. Wspólnie dyskutowano nad poprawą efektywności urzędów pracy i jakości świadczonych usług.

Kolejnym tematem, prezentowanym przez Panią Dianę Hamarnik - Kierownika Projektu - były założenia i stan realizacji projektu systemowego DWUP „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowanego do zwalnianych nauczycieli.

Z dużym zainteresowaniem wśód uczestników spotkało się wystąpienie Pani Małgorzaty Admczyk-Foryś przedstawicielki WSSE „INVEST-PARK, która omówiła rolę i warunki funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych na przykładzie Wałbrzyskiej SSE.

Na koniec obrad Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapoznali się z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół, w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili swoją opinię podejmując stosowne uchwały. 

   

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław