Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu - 17 grudnia 2014 roku

W dniu 17 grudnia 2014 roku we wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piątkiewicz.

                W obradach uczestniczyli zaproszeni goście - Sekretarz Województwa Dolnośląskiego - Pani Lilla Jaroń oraz Kierownicy Biur Karier - Pani Dominika Buczkowska - Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego i Pan Dariusz Piasecki - Kierownik Biura Karier Politechniki Wrocławskiej. Tradycyjnie w obradach uczestniczyli również Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z kadrą kierowniczą DWUP.

                Sekretarz Województwa Dolnośląskiego - Pani Lilla Jaroń w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na takie zagadnienia jak zakończenie w grudniu br. negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z Unią Europejską, dzięki czemu już w połowie przyszłego roku będzie można zacząć wydawać nowe fundusze unijne. Podkreśliła, że w przyszłym okresie programowania najwięcej środków zostanie przeznaczonych na przedsiębiorstwa i innowacje, przede wszystkim na badania, rozwój technologiczny firm
i wzmocnienie ich konkurencyjności. Niezmiernie ważny będzie również kapitał kompetencyjny oraz zasada koncentracji. Odniosła się do osi priorytetowych, jakie będą wdrażane w nowym okresie programowania, zwłaszcza  tych, które są ściśle powiązane z rynkiem pracy, w tym pozyskiwanie środków dla młodych ludzi. Poinformowała także o wyborze nowych władz samorządowych Województwa tj. Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz części Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

                Jednym z głównych tematów posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia była sytuacja absolwentów na dolnośląskim rynku pracy w świetle prowadzonych badań losów absolwentów. Wyniki badań losów absolwentów przedstawili kolejno Pani Dominika Buczkowska - Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pan Dariusz Piasecki - Kierownik Biura Karier Politechniki Wrocławskiej. Temat wzbudził wśród Członków Rady duże zainteresowanie oraz ożywioną dyskusję. W toku dyskusji poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z prezentowaną tematyką, podkreślając w szczególności znaczenie monitoringu losów absolwentów i wyników badań
w kontekście dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

                Z dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkało się również wystąpienie Pani Moniki Kwil - Skrzypińskiej - Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która przedstawiła informację o etapach wdrażania w województwie dolnośląskim programu „Gwarancje dla młodzieży”. Prezentując główne założenia programu poinformowała między innymi, że będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój /w ramach Osi I/, a cała alokacja na ten cel dla województwa dolnośląskiego wyniesie prawie137 mln euro.

                Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapoznali się z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili swoją opinię podejmując stosowne uchwały. 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław