Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu - 3 marca 2015 roku

                W dniu 3 marca 2015 roku we wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piątkiewicz.

                W obradach uczestniczyli  zaproszeni goście  - Wicemarszałek Województwa  Dolnośląskiego – Pan Andrzej Kosiór, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP we Wrocławiu - Pani Celina Witkowska oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w UMWD - Pan Jerzy Więcławski. Tradycyjnie
w obradach uczestniczyli również Pani Monika Kwil - Skrzypińska  - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z kadrą kierowniczą DWUP.

                Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Andrzej Kosiór w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę jaką będzie pełnił Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - jako jedna z instytucji pośredniczących - przy wdrażaniu nowych programów operacyjnych. Poinformował, że aktualnie trwają intensywne prace związane z nową strukturą wdrażania programów. Podkreślił, że w nowym okresie programowania  jednym  z  ważniejszych zadań będą działania podejmowane na rzecz rozwoju szeroko rozumianego rynku pracy, w tym optymalne i racjonalne wykorzystanie środków na ten cel. Sygnalizując kilka ważnych kwestii związanych z nowym okresem programowania, podkreślił również potrzebę efektywnej współpracy z Wojewódzką Radą Zatrudnienia na rzecz rozwoju rynku pracy na Dolnym Śląsku.

                Podstawowym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia był projekt „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok”, przygotowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Po wprowadzeniu do tematu przez Panią Monikę Kwil - Skrzypińską - Dyrektora DWUP, główne założenia projektu, w tym cele, priorytety i kierunki działań jakie będą realizowane w ramach Planu przedstawiła Pani Danuta Florek. Temat wzbudził duże zainteresowanie wśród Członków Rady oraz wywołał ożywioną dyskusję, w toku której poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z rynkiem pracy. Projekt Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

                Informację o realizacji przez Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP zadań w zakresie refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
w latach 2012-2014 przestawiła Pani Celina Witkowska - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP. Wojewódzka Rada Zatrudnienia zaopiniowała również wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja. Nowy wykaz po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego będzie obowiązywał od 1 maja 2015 do 30 kwietna 2016 roku. Wykaz uwzględnia wnioski zgłoszone przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu oraz przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

                Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapoznali się z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 23 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili swoją opinię podejmując stosowne uchwały. 

  

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław