Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Uchwały i stanowiska WRZ

Uchwały WRZ podjęte w 2017 roku:
 
1.    Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017.
2.    Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
3.    Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze.
4.    Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu.
5.    Uchwała Nr 5 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.
6.    Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.
7.    Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze.
8.    Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu.
9.    Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi.
10.    Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.
11.    Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy.
12.    Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.
13.    Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11 - Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 we Wrocławiu.
14.    Uchwała Nr 14 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.
15.    Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Pieszycach.
16.    Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Głogowie.
 
 
 
 
Uchwały WRZ podjęte w 2016 roku:
1. Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Skoroszowicach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie,
2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy,
4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
5. Uchwała Nr 5 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie,
6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu,
8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy,
9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Głogowie,
10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Pieszycach,
13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich,
14. Uchwała Nr 14 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Chocianowie,
15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku,
16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie,
17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie,
18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze,
19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu,
20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy,
21. Uchwała Nr 21 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Polkowicach,
22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze,
23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku,
25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Ząbkowicach Śląskich,
26. Uchwała Nr 26 w sprawie poparcia rekomendacji zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – stanowiska Zespołu do spraw rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.
27. Uchwała Nr 27 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
28. Uchwała Nr 28 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2015.
29. Uchwała Nr 29 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie.
30. Uchwała Nr 30 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4, działającej w ramach Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Legnicy.
31. Uchwała Nr 31 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących
i Słabosłyszących we Wrocławiu.
32. Uchwała Nr 32 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
 w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze.
33. Uchwała Nr 33 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.
34. Uchwała Nr 34 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Szkole Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych, działającej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie.
35. Uchwała Nr 35w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.
36. Uchwała Nr 36 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.
37. Uchwała Nr 37 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku.
38. Uchwała Nr 38 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy Technikum Hotelarskie.
39. Uchwała Nr 39 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie
 
 
 
Uchwały WRZ podjęte w 2015 roku:
1. Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi,
2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015,
4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy,
5. Uchwała Nr 5 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu,
6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej,
7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze,
9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu,
10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej,
12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu,
14. Uchwała Nr 14 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie,
17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie,
19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w Technikum w Ludowie Polskim,
20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze,
21. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy,
22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie,
23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu,
24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu,
25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy,
26. Uchwała Nr 26 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy,
27. Uchwała Nr 27 w sprawie oceny działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2014 roku,
28. Uchwała Nr 28 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku,
29. Uchwała Nr 29 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze,
30. Uchwała Nr 30 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu,
31. Uchwała Nr 31 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,
32. Uchwała Nr 32 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych we Wrocławiu, przy ul. Drukarskiej 50,
33. Uchwała Nr 33 w sprawie opinii dotyczącej projektu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim,
34. Uchwała Nr 34 w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2014 roku,
35. Uchwała Nr 35 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy,
36. Uchwała Nr 36 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku,
37. Uchwała Nr 37 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 we Wrocławiu,
38. Uchwała Nr 38 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7 w Legnicy,
39. Uchwała Nr 39 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim,
40. Uchwała Nr 40 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach,
41. Uchwała Nr 41 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,
42. Uchwała Nr 42 w sprawie wyboru przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu do składu komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
43. Uchwała Nr 43 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016
44. Uchwała Nr 44 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku,
45. Uchwała Nr 45 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie,
46. Uchwała Nr 46 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,
47. Uchwała Nr 47 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu Zdroju,
48. Uchwała Nr 48 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach,
49. Uchwała Nr 49 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie,
50. Uchwała Nr 50 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej,
51. Uchwała Nr 51 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie,
52. Uchwała Nr 52 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie,
53. Uchwała Nr 53 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu,
54. Uchwała Nr 54 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu,
55. Uchwała Nr 55 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu.
 
 
Uchwały WRZ podjęte w 2014 roku:
1. Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jaworze,
2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie,
3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim,
4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Technikum w Ludowie Polskim, wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie,
5. Uchwała Nr 5 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Strzelinie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie,
6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Strzelinie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie,
7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołowie,
8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi,
9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi,
10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi,
11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie,
12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu,
14. Uchwała Nr 14 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu,
15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu,
16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie,
17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
21. Uchwała Nr 21 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni,
24. Uchwała nr 24 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu,
25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie,
26. Uchwała Nr 26 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Górze,
27. Uchwała Nr 27 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu,
28. Uchwała Nr 28 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Polkowicach,
29. Uchwała Nr 29 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych we Wrocławiu,
30. Uchwała Nr 30 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu,
31. Uchwała Nr 31 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu,
32. Uchwała Nr 32 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
33. Uchwała Nr 33 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
34. Uchwała Nr 34 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników O’CHIKARA we Wrocławiu,
35. Uchwała Nr 35 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników O’CHIKARA we Wrocławiu,
36. Uchwała Nr 36 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Górze, 
37. Uchwała Nr 37 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu,
38. Uchwała Nr 38 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu,
39. Uchwała Nr 39 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu, 
40. Uchwała Nr 40 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim,
41. Uchwała Nr 41 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, 
42. Uchwała Nr 42 w sprawie zaopiniowania kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa dolnośląskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
43. Uchwała Nr 43 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu,
44. Uchwała Nr 44 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy, 
45. Uchwała Nr 45 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
46. Uchwała Nr 46 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkól nr 5 w Wałbrzychu,
47. Uchwała Nr 47 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze,
48. Uchwała Nr 48 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie,
49. Uchwała Nr 49 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.
 

Pobierz uchwały z  2014r.

Uchwały WRZ podjęte w 2013 roku:

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu do składu Naczelnej Rady Zatrudnienia
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy
 5. Uchwała Nr 5 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Polkowicach
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim
 14. Uchwała Nr 14 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wroclawiu
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wroclawiu
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie opinii dotyczącej projeku kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim.
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie oceny działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2012 roku.
 21. Uchwała Nr 21 w sprawie oceny racjonalnosci gospodarowania środkami Funduszu Pracy przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2012 roku.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Nr 17 działającej w Zespole Szkół Nr 24 we Wrocławiu
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 7
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej wchodzącej w skład Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Dolnośląskiego

  Pobierz uchwały z  2013r.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław