Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Komunikat dla wnioskodawców – od 21.01.2021 roku dofinansowania wypłacamy jako pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID -19

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy umożliwiający wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z art. 15gga ustawy [1] jako pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID -19 [2].

W związku z powyższym od 21.01.2021 roku uruchamiamy wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jako wyżej wymienioną pomoc publiczną.

[1] Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

[2] Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, udzielaną zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław