Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu; ul Ogrodowa 5b; 58-306 Wałbrzych; tel. (074)88 66 500, fax (074) 88 66 509
Strona główna - KSZS
    
 Koordynacja SZS
Dokumenty do pobrania
Przepisy
Zadania
Zaświadczenie
Broszura informacyjna
Broszura Informacyjna 2019
Statystyka
Solvit
Kontakt
Koronawirus
Szanowni Państwo,
w związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo ograniczamy bezpośredni dostęp do urzędu i wprowadzamy zdalną obsługę Klienta w całym Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, pełne dane kontaktowe do poszczególnych pracowników wydziału znajdują się poniżej w zakładce „kontakt”.
Dokumenty można przesyłać listem tradycyjnym lub za pomocą platformy e-PUAP.
Zasady te obowiązują do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1. października 2017 roku Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przyjmuje oraz rozpatruje wszystkie wnioski z terenu województwa dolnośląskiego dotyczące ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

W celu pobrania odpowiednich dokumentów zapraszamy do zakładki Dokumenty do pobrania, a w celu pozyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zakładki Kontakt.

Szanowni Państwo,
w związku z obecną, trudną sytuacją wynikającą z pandemii Koronawirusa zalecamy, aby osobom wyjeżdżającym z transferem polskiego zasiłku dla bezrobotnych, wydłużać termin na rejestrację w urzędzie w państwie poszukiwania pracy z 7 do 21 dni.
Na wydłużenie terminu rejestracji w sytuacjach wyjątkowych pozwala prawo UE (art. 64 ust. 1 lit. b zdanie trzecie rozporządzenia nr 883/2004).
Departament Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU?
DWUP - KSZS