Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU – DOBRE PRAKTYKI

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU – DOBRE PRAKTYKI

           Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałbrzychu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu będzie wprowadzać „Model pracy”
z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji na rynku pracy w szczególności z grup defaworyzowanych.  Model pracy ma na celu usprawnienie wzajemnych działań  i będzie opierał się o:

a) wymianę informacji w zakresie:

  • realizowanych działań przez każdą z instytucji,
  • rodzaju udzielanej pomocy wspólnym klientom,
  • problemów napotykanych w pracy z klientem,
  • wspólnych inicjatyw realizowanych przez ww. instytucje lub z innymi partnerami na rzecz wspólnych klientów,
  • przekazywania przez PUP informacji nt. wspólnych klientów z wykorzystaniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej – SEPI. 

b) wspólne  działania:

  • przy tworzeniu projektów współfinansowanych ze  środków krajowych i unijnych,
  • dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej wspólnych klientów z uwzględnieniem działań podejmowanych wcześniej przez jedną z instytucji,
  • na rzecz aktywizacji wspólnych klientów z wykorzystaniem usług rynku pracy.

c) monitorowanie  i promowanie  wypracowanego modelu.

Zaprezentowany powyżej model współpracy będzie testowany i może ulegać modyfikacjom. 


KONTAKT:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74/84 07 300

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław